Gå tillbaka

Strömavbrott i Argentina!

Vi har kommit till en mer realistisk bild gällande vår digitaliserade administration. Vi såg framför oss att det i stort skulle sköta sig självt. Men under vårterminens slut kraschade servern, för oss i en oändlighet som varade i flera dagar, ingen kunde logga in i systemet. Precis innan sommaruppehållet var vi några som pratade om den enorma frustration det innebar, när ”det digitala” inte fungerar. En i gruppen, en av våra engagerade elever kommenterade då ”-Jo det blev ju strömavbrott i Argentina också”. Satt i det sammanhanget var kanske vår serverkrasch inte så allvarlig. Tack alla ni som var/är så förstående och stöttar när det strular!

Ridskolans personal
En stor satsning under säsongen var personalgruppens internutbildningar. Resultatet blev att vi numera har ytterligare 2 diplomerade hästskötare och 4 diplomerade ridlärare. Vidare har Alexandra och Eva gått ”Ridsportens affärsskola” och Fredrika har påbörjat sportens C-tränarutbildning. Men vi vill mer än så och kommer därför under kommande år fortsätta med att bli än bättre och kvalitetssäkra. Vår närmsta målsättning är att bli en ”Kvalitetssäkrad hästverksamhet”. Detta är en helt ny kvalitetsgrund på initiativ av LRF Häst i samarbete med Smak Certifiering. Ridskolans ambition är med andra ord att vara en än mer säker, trivsam och rationell verksamhet för alla våra besökare, personal och hästar.

Både Johanna Eklund och Petra Ekström är fortsatt föräldralediga, efter jul kommer de succesivt tillbaka i tjänst.

Inför höstterminen har vi ingen planerad förändring i personalgruppen, bara i arbetsschemat och i ansvarsfördelningen. Eva kommer att utöka sitt engagemang i övergripande ridskolefrågor inom LRF häst och RRO och kommer därför lämna över sina onsdagslektioner till Fredrika och Alexandra och sina torsdagslektioner till Eva Lotta, examinerad Hippolog. Även helhetsansvaret för ridskolan kommer succesivt tas över av Alexandra och Fredrika.

Ekonomi
Kostnadsbilden för att hålla en tilltalade standard är komplex, något vi regelbundet försöker informera om. Vår absolut största kostnad är löner och arbetsgivaravgifter. Anläggningen som omfattar bla skötseln av ridskolans 60 hästar, stall, ridbanor, markområden, fordon etc är resurskrävande. Vi vill inte göra avkall på vare sig besökares eller vår personals säkerhet, arbetsmiljön eller anställningsvillkor. Detta i kontrast till många exempel inom vår bransch på utnyttjande av praktikanter och ideell arbetskraft.

Ökade foder- och elkostnader har vi redan informerat om. Att tex erhålla så kallade foderbidrag av sin kommun när det krisar, är inte möjligt för oss, detta kan bara ske till föreningsdrivna ridskolor. Gödselhanteringen har nu blivit ett ännu större svart hål som tar hårt på ekonomin. Fortum Horse Power har under det senaste året hämtat vår gödsel en gång i veckan till en kostnad om 3500:-/gång. Lagstiftningen kring hantering av hästgödsel är numera rigorös i Sverige. (Förr var hästgödseln en tillgång). Fortum har blivit tvungen att lägga ner sin verksamhet i Värtahamnen. Nu finns endast två entreprenörer och dessutom norr om Stockholm som är godkända av Jordbruksverket, vilket ger dessa två anläggningar en guldsits och för oss ökade gödselkostnader med 30%.

Ridskolans hästar
Electano u. Welgrana och Conect Q u. Stina har nu hunnit bli 3,5 år gamla och kommer under året flytta hem för gott. Conect Q var med på ett 3-årstest med lyckat resultat. Vare sig i vår egen uppfödning eller när vi köper häst utifrån kan vi riktigt veta om en häst passar till ridskolan eller inte. För att passa till ridskolan är framförallt temperamentet avgörande. Både Electano och Conect Q har supertemperament, så vi får väl se?!

Ida och Zia ansåg vi för känsliga för ridskolan och såldes under VT. Ridskolansålde också Jona, som behövde en mycket längre konvalescens än vad vi hade möjlighet att ge henne. Tråkiga och svåra beslut kommer vi också till ibland. Vi försöker informera framförallt de vi tror oss veta har en extra nära relation till hästen vi måste ta bort. Det är alltid en svår situation, oftast är det ett veterinärt beslut som avgör och gör att det blir med kort varsel. Svårt också för oss att informera på ett bra sätt, då vi själva upplever det jobbigt att förlora en uppskattad jobbarkompis. Columbo, Don och Valencia tog vi bort under den gångna säsongen, och Flash förlorade vi i akut kolik.

Verksamhetens avel
Vår avel fortsätter men inte enligt plan. Både Stina och Welgrana ”kastade” under gånga säsongen, varken Mona-Lisa eller Waterloo blev dräktiga, så i år fick vi bara 2 föl. Stort tack till Marie Börje som hittade namnet till Carlottas hingstföl, ”Carland Concord” e: Crusader Ice.

Bonus
Vårt unika bonussystem finns förstås kvar, men behandlas fortfarande manuellt. Din kommande bonus grundar sig på den gångna säsongens ridavgifter.

Grupp- och privatlektioner, kortkurser samt hästhyran på klubbtävling är alla bonusgrundande. De som bor på samma adress samlar bonus tillsammans. Intjänad bonus dras på kommande eller ny faktura för grupplektionen säsongen 2019–2020.

Räkna ut din bonus för tiden mellan 2018-08-13 – 2019-08-11
>27,000 kr ger 2% i bonus
>37,800 kr ger 3 % i bonus
>44,200 kr ger 5 % i bonus
>52,300 kr ger 6 % i bonus
>62,100 kr ger 8 % i bonus
>69,600 kr ger 10 % i bonus

För att erhålla bonus är det viktigt att samtliga punkter nedan uppfylls.

  • Bonusgrundande avgift måste alltid vara inbetald senast förfallodatumet.
  • Bonusgrundande avgifter ska redovisas med belopp, betaldatum, vem den avser och vad betalningen avser.
  • Redovisningen måste mailas till bonus@hars.info
  • Redovisningen måste mailas in senast 30 augusti 2019.

Välkommen till Ny ridsäsong
Mvh Mälarhöjdens Ridskola