Gå tillbaka

Hästarna och stallet under en pandemi

När covid-19 kom i början av mars var det många frågor som vi oroade oss för. Tänk om vi bli tvungna att stänga verksamheten? Eller tänk om vi i personalen blir sjuka? Hur ska vi då kunna ta hand om våra hästar? Många var ni som hörde av er och erbjöd oss hjälp. Att hästarnas välbefinnande är viktigt för så många blev ännu en gång tydligt. Stort tack för det!

MRS personal 

Utbildningsinsatsen under säsongen ledde bland annat till att Fredrika nu även är C- tränare i hoppning. Ridskolans arbete med att bli ”Kvalitetssäkrad Hästverksamhet” har fortsatt genom att Jennie, Fredrika och Alexandra genomfört utbildning inom personal- och arbetsmiljöfrågor. Linda har tagit ett stort steg mot sin Level 1 diplomering genom studier på Strömsholm. Coronan satte sedan käppar i hjulet och gjorde att både inplanerade hästskötarexamen och ridledar-utbildningar fick skjutas upp.

Både Johanna Eklund och Petra Ekström är nu tillbaka efter sin föräldraledighet. Petra dock bara augusti ut, sedan går hon på ny föräldraledighet. Under våren tog Ebba Ljunggren över ponnylektionerna på lördagar och kommer att fortsätta även kommande säsong. Ebba kommer dessutom ha ponnygrupper på vardagar. Vi vill även passa på att hälsa Annelie Hultén välkommen till vår ordinarie personalgrupp. Vårt arbetsschema inklusive lektionsschema är i skrivande stund inte klart, mycket på grund av utökade intensivkurser som vi också vill planera in till terminsstarten.

Hos oss kan du gå i skola 

Oavsett ålder och oavsett om du rider en eller flera gånger i veckan ser vi ett ökat intresse för att utvecklas och lära sig mer om ridning och hästar i allmänhet.

Under kommande säsong kommer vi inleda ett arbete som ska förtydliga att ridskolan är en utbildningsplats och dessutom den bästa kunskapsbanken om hästar och deras miljö. Ett förtydligande kommer göras hur du går från start till mål, hur kurser och varje lektionstillfälle förhåller sig till varandra. Den allsidiga träningen är väsentlig för att komma framåt, det är allmänt känt. I ridningens värld handlar det dels om att variera de olika disciplinerna hoppning, dressyr, terräng dels att öka sin kunskap om hästens beteende och miljö. Att träna lite av varje ger störst resultat och en ökad helhetssyn.

Mer information om kurserna kommer till terminsstarten.

Teorikvällar 

Varje vår har vi erbjudit teorikvällar, eller clinics som vi också kallar det. Där gästföreläsare och tränare bjuds in för att dela sin kunskap till ridskolans elever. Restriktionerna i och med pandemin gjorde att årets tillställningar blev inställda. Vi hoppas att läget är bättre i höst och vi då kan få bjuda in till inspirerande hästkvällar i stallet!

Skötare till hösten 

Vi har sedan länge ett mycket gott samarbete med klubben, Mälarhöjdens Ryttarsällskap. Nytt i höst blir att klubben kommer att köpa timmar av ridskolan, istället som tidigare att en fritidsledare ansvarat för skötarnas utbildning. Detta är vi som ridskola väldigt positiva till då det underlättar arbetet att förtydliga utbildningsstegen där skötarsystemet ingår.

För att bli skötare måste du vara 10 år eller äldre, gått skötarkurs och vara medlem i klubben Mälarhöjdens Ryttarsällskap. Ditt medlemskap möjliggör att du kostnadsfritt får handledning i stallet av diplomerade hästskötare och som kommer att hjälpa dig att lära dig grunderna i hästhantering. Mer information om tider och namn på handledare kommer till terminsstarten.

Rida igen respektive ha ersättare

Vad som gäller om du får förhinder till din lektion kan du läsa i våra bestämmelser som du hittar på www.malarhojdensridskola.se. Där framgår bland annat vad som gäller vid förhinder: ”Under pågående betalningsperiod har deltagaren möjlighet att ta igen (rida igen) sitt missade ridtillfälle i mån av plats i annan likvärdig ridgrupp.” samt: ”Alternativt vid förhinder, efter godkännande av ridläraren, låta annan likvärdig ryttare rida det aktuella ridtillfället.”

Både vi på ridskolan och klubbstyrelsen i Mälarhöjdens Ryttarsällskap har fått synpunkter på svårigheten att hitta igenridningstider, inte minst eftersom många säljer sina lektioner via den FB- grupp som finns.

På grund av de ekonomiska förutsättningarna som gäller när du rider hos oss har vi ännu inte kunnat ändra i våra bestämmelser. I stället uppmanar vi tillsammans med styrelsen att ta hänsyn till både att varje ridgrupp har en kursplan samt att möjligheten till igenridning bara finns om någon har avbokat.

Bonus

Vårt unika bonussystem finns förstås kvar, men behandlas fortfarande manuellt. Din kommande bonus grundar sig på de avgifter du har betalt som avser ridning under den gångna säsongen (12/8 2019 – 9/8 2020). Grupp- och privatlektioner, kortkurser samt hästhyran på klubbtävling är alla bonusgrundandeDe som bor på samma adress samlar bonus tillsammans. Intjänad bonus dras på fakturan för grupplektionen säsongen 2020–2021. Du kan läsa mer på hemsidan, www.malarhojdensridskola.se eller fråga efter årets bonusinfo-blad, på stallkontoret.

MRS hästar 

Nytillskottet till ridskolan blev endast Qurt, eftersom varken Elva eller Minou som vi hade på prov gick igenom veterinärbesiktningen. Vi letar vidare men även här har coronan försvårat läget.

Verksamhetens avel 

Electano och Conect Q kommer nu efter sommaren att flytta hem för gott. Ambitionen under året var att båda skulle kvala till Falsterbos tävlingar för 4-åringar men allt blev på grund av rådande omständigheter tyvärr inställt.

Ester och Tintin är nu 3 år. De har redan varit på Mälarhöjden i några omgångar och är inridna så de ligger helt i fas enligt sin utbildningsplan. Vad det gäller avelsston har vi nu 3 stycken. Lotta, Stina och Cora som alla fick föl i somras, samtliga efter Baloé HP. Bilder och mer information hittar du på Instagram kontot ”teamnetterberg”, Coras lilla Billie har en helt fantastisk bläs!

Vi ser fram emot att snart se er igen, välkomna till en ny ridsäsong!
Mvh Mälarhöjdens Ridskola