Bli medlem

Nyheter

Nyheter från Mälarhöjdens Ridskola

Schema 2016-2017

Mälarhöjdens Ridskola

Att klicka sig vidare här ska ta besökaren till ett en undersida med en schema-widget baserad info från Horsearound.

Schema 2016-2017

Mälarhöjdens Ridskola

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Avgifter, Bonus och Förtydliganden

Gruppridning

Avgifter gruppridning Senior
60 min
Dagtid
Sen 60min
Junior
60 min
Junior
45 min
Dagtid jun
60 min
Knattar
30 min
Ordinarie avg 520: – 480: – 450: – 395: – 415: – 250:-
Halvterminsrabatt 438: – 405: – 385: – 345: – 355: – 225:-
Terminsrabatt 399: – 363: – 350: – 315: – 320: – 205:-
Säsongsrabatt 379: – 335: – 330: – 298: – 295: – 195:-
 • Vår säsong ligger mellan följande datum: 15/8 2015 – 15/6 2016
 • Höstterminen 15/8 2015 – 15/1 2017
 • Vårterminen 16/1 2017- 15/6 2017
 • Halvtermin 15/8-23/10, 24/10-15/1, 16/1-26/3 och 27/3-15/6
 • Antalet ridtillfällen inom resp. period varierar beroende på vilken veckodag du rider vilket framgår på din faktura.

För att erhålla säsongsrabatt måste du boka och förskottsbetala hela säsongen, ca 40 ridtillfällen.

För att erhålla terminsrabatten måste du boka och förskottsbetala hela terminen, ca 20 ridtillfällen.

För att erhålla halvterminsrabatt måste du boka och förskottsbetala halva terminen, ca 10 ridtillfällen.

De olika betalningsalternativen följer datumen som du hittar i rutan till vänster.

Speciella grupper och privatlektioner

Hoppträning
ca 90 min
Privatlektion
90 min
Dagtid/Kvällstid
Privatlektion
75 min
Dagtid/Kvällstid
Privatlektion
60 min
Dagtid/Kvällstid
Privatlektion
45 min
Dagtid/Kvällstid
Privatlektion
30 min
Dagtid/Kvällstid
Enligt separat schema ca 10ggr 525: -*
1 deltagare 795:-/850:- 675:-/765:- 550: -dagtid
2 deltagare á 675:-/765- á 640:-/710:-
3 deltagare á 675:-/765:- á 640:-/710:-
4 deltagare á 675:-/765:- á 640:-/710:- á 595:-/675:-
5 deltagare á 640:-/710:- á 595:-/675:-
6 eller fler á 595:-/675:- Se ordinarie gruppavgifter

*= går ej att rida igen i hoppgrupp   **= Dagtid vardagar tom kl.17/ Kvällstid from kl17samt lördag och söndag

 

Är du ny och vill prova på behöver du inte gå med som medlem i Mälarhöjdens Ryttarsällskap. Innan du är medlem betalar du den ordinarie högre avgiften men som sedan regleras vid medlemskap och inskrivning i någon MRS ridgrupp. Alla rabatterade priser är medlemspriser. Som medlem i vår ridklubb som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet har du även en olycksfallsförsäkring som är speciellt anknuten till ridsport.

Ridskolan följer KO och RROs rekommenderade bestämmelser för gruppridning. Bestämmelserna finns anslagna i stall och på baksidan av Välkommen till Ridsäsongen 2016/2017 som följer med detta informationsblad.

Reservation för fel och avgiftsändringar under säsongen. Varje betalningsperiod har dock sin avgiftsgaranti.

Mälarhöjdens Ridskola 08-646 42 00 mobil 070-229 76 30

Bonus att beräkna från och med höstterminen 2016

Mälarhöjdens Ridskolans ger denna säsong möjligheten med upp till 10 % bonusersättning!

För att hålla nere kostnaderna och uppmuntra till mer tid i sadeln har ridskolan infört en återbäringsmetod där all familjens avgifter för gruppridning, privatlektioner, interna klubbtävlingar och olika kortkurser som ridskolan anordnar är bonusgrundande. Detta gäller samtaget för alla som är skrivna på samma adress. Bonusen dras sedan på en av familjens kommande ridgruppsfaktura inför den nya ridsäsongen.

Inför varje ny ridsäsong presenterar ridskolan gällande bonustabell. Varje hushåll håller själv reda på och spar kvittenser för gjorda betalningar till ridskolan. I god tid inför nästkommande ridsäsong skickas redovisningen av gjorda betalningar till ridskolan, dock senast 30 september. OBS: Maila in uppgifterna till ridskolans speciella mailadress bonus@hars.info

Bonusmöjligheten är ytterligare ett komplement till ridskolans rabattsystem dvs helårs-, halvårs- eller halvterminsbetalning. Därtill kommer fortfarande juniorpriserna att ligga lägre än seniorpriserna. Har du dessutom möjlighet att rida i någon förmiddagsgrupp får du ytterligare rabatterade ridavgifter.

Viktigt att känna till för att erhålla bonus!

 • Någon ur hushållet sammanställer och redovisar alla gjorda betalningar efter avslutad ridsäsong till ridskolan enligt ovan understrukna aktiviteter.
 • För att avgifter ska vara bonusgrundande ska alla avgifter vara betalda av och avse/nyttjas av de som ingår i ”bonushushållet”.
 • Att alla redovisade ridavgifter har förskottsbetalats och i förekommande fall senast till förfallodatum.
 • Att redovisningen sker i god tid inför nästkommande ridsäsong dock senat 30 september. (Redovisa vem avses, aktivitet, betaldatum och belopp)
 • Att redovisningen skickas via mail till bonus@hars.info

(Presentkort som köps av och/eller ges till någon utomstående adressboende är ej bonnusgrundande)

Bonus grundande tabell gällande betalda ridavgifter för ridsäsongen

15 augusti 2016 – 14 augusti 2017

Grupp- privatlektioner, interna klubbtävlingar samt kortkurser är alla bonusgrundande. De som bor på samma adress och kan samfaktureras samlar bonus tillsammans. Intjänad bonus dras på nästa säsongs faktura för grupplektionen.
>23000 kr utgår 2 i bonus >30000 kr utgår 3 % i bonus >38000 kr utgår 5 % i bonus
>45000 kr utgår 6 % i bonus >53000 kr utgår 8 % i bonus >60000 kr utgår 10 % i bonus

 

Har du bonus att erhålla! Avvakta med din fakturerade gruppridningsavgift tills du har fått bonusen bekräftad via mail. Du har sedan 10 dagar på dig att betala fakturan minus bonusbeloppet.

Dra inte själv av bonusbeloppet utan att först fått mailbekräftelse!

Bestämmelser för gruppridning

Bestämmelserna är utarbetade av RRO, Ridskolornas RiksOrganistation och KO, Konsument Ombudsmanen

 • En bestämd dag och tid är reserverad. Grupperna har upp till 15 deltagare
 • Avgiften för deltagare är rabatterad och ska betalas i förskott. Vid senare betalning debiteras påminnelseavgift och ränta.
 • Vid förhinder har deltagaren rätt, efter ridskolans godkännande, insätta annan likvärdig ryttare eller i mån av plats själv rida igen under pågående period.
  Läs även “FÖRTYDLIGANDE IGENRIDNING” under Meny här till höger.
 • Vid förhinder eller sjukdom ska deltagaren avbeställa lektionen senast 6 timmar före lektionens början.
 • Ej avbeställd lektion enligt punkt 4 ovan går ej att rida igen. Gäller även bokad igenridningstid.
 • Rids ej lektionen igen under pågående betalningsperiod går den förlorad.
 • Inställer ridskolan lektion äger deltagaren rätt till kompensation i form av ridlektion eller återbetalning av avgiften enligt elevens val. Ridskolan ska i denna situation meddela deltagaren i god tid.
 • Lektionstid är den tid då deltagaren disponerar hästen.
 • Uppsägning av plats i grupp ska ske senast 4 veckor, ridtillfällen i förväg. Uppsägningen ska vara skriftlig. Eventuell överskjutande ridavgift återbetalas inte. Vid försenad uppsägning enligt ovan debiteras 4 ridtillfällen in på nästföljande betalningsperiod under säsongen så som uppsägningstid.
  /OBS/ Bokat tid är för hela säsongen oavsett betalningsalternativ
 • Godkänd ridhjälm ska användas vid all ridning. Skyddsväst rekommenderas.

Deltagaren ska vara medlem i den lokala ryttarföreningen,
Mälarhöjdens Ryttarsällskap.

Deltagarna får undervisning i skolridning, hoppning och ridning i terräng. Deltagarna är indelade i grupp efter ålder och/eller ridkunskap.
Avtalet ingås när det gäller deltagare under 18 år av deltagarens förmyndare

Förtydligande ingenridning

En av våra bestämmelser för gruppridning är nästan alltid föremål för diskussioner och då oftast i samband med betalningsperiodens slut.

”Vid förhinder har deltagaren rätt att insätta annan likvärdig ryttare eller i mån av plats själv rida igen under pågående period.”

”Vi” det vill säga de ridskolor som är anslutna till RRO, RidskolornasRiksOrganisation, har i överenskommelse med KO, Konsument Ombudsmannen, arbetat fram likalydande bestämmelser för alla medlemsridskolor.

I överenskommelsen klargörs bla riddeltagarens rätt, vid förhinder att närvara vid förutbeställd ridgrupp. Vid förhinder ska deltagaren i första hand insätta likvärdig ryttare eller genom ytterligare en möjlighet, som ett andrahandsalternativ, rida igen under pågående period. Period, menas här, den period man betalar för.

Betalar man för tex en ½ termin i taget har man endast möjlighet att rida igen under denna period. Längre betalningsperiod ger större flexibilitet för igenridning. Men oavsett vilken betalningsperiod man än väljer, tar varje period slut någon gång och det är därför angeläget för var och en att så fort som möjligt försöka boka tid för igenridning. Förstå och kom dock ihåg att igenridning är ett andrahandsalternativ. För att säkra gjord betalning, utnyttja branschens unika möjlighet att låta någon annan ryttare nyttja din plats vid frånvaro.

Andrahandsalternativet att rida igen på annan tid bygger självklart på att det finn avbokade tider att tillgå. Notera i detta, ryttare som söker igenridningstid kan endast söka tid och rida igen i en likvärdig eller enklare grupp. Tex, nybörjaren har endast möjlighet att rida igen i en nybörjargrupp medans våra mest avancerade ryttare (M4) har alla grupper att söka sig till. Likaså gäller det för den ryttare som rider ersättare på ordinarie plats för dig. Ersättningsryttaren måste vara i samklang med övriga i gruppen. För att hålla enhetliga grupper, rådgör alltid med din ridlärare beträffande tänkt ersättare.

Skåp och Depositionsavgifter

Efter det du bokat skåp/tagg får du först en bokningsbekräftelse och så fort du sedan har betalat din avgift kan du kvittera ut en tagg och börja använda våra fina omklädnings‐ rum, dusch och tilldelat omklädningsskåp.

Skåp‐ och taggavgifterna nedan är terminsavgifter förutom 10 omklädningsskåp som kommer stå till uthyrning endast för dagligt bruk.

Depositionsavgiften återbetalas när vi får tillbaka skadefritt skåp och/eller tagg.

Hyra av Terminsavgi Vt 2013 Deposi on A betala VT 2013
Gröna miniskåp under trappen, utanför omkläd‐ ningsrummen Utan avgi 0 kr Eget lås 0 kr
Tagg ll dusch, mo on‐, omkläd‐ rum utan eget skåp 100 kr 400 kr 500 kr
Mindre skåp i skåprummet 200 kr 400 k r + eget lås 600 kr
Större skåp i skåprummet 300 400 k r + eget lås 700 kr
Större skåp el klädskåp, tagg i omklädningsrum 400 kr 500 kr + eget lås 900 kr
Tillfällig tagg skåp, omklädningsrum 50 kr 100 kr + eget lås Hyra dag 50 kr

Att hyra skåp och/eller tagg

Skicka din bokning till mailadressen: skapanmalan@hars.info, uppge samtidigt fullständigt namn, dag och tid när du rider och ditt fyrsiffriga deltagarnummer.

När det gäller barn/ungdom under 18 år bokar målsman med tillägget c/o namn. Efter att du har fått en bokningsbekräftelse så kan du betala avgiften på antingen HÅRSAB:s bg 321 2933 eller pg 175429‐0. Nästa gång du kommer till stallet anmäler du dig på stallkontoret där du får tilldelat skåp och/eller samtdigt kvitterar ut tagg (OBS, ta med eget hänglås). Hyr du bara tagg men inget skåp så får du tillgång till både omklädningsrum ( tillfälligt hänger dina kläder på krok) och dusch.

Välkommen med din anmälan

Maila din anmälan till skapanmalan@hars.info

Välkommen att bli medlem

Mälarhöjdens Ridskola

Så här går du till väga för att börja rida hos Mälarhöjdens Ridskola.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.