Mer än bara ridning

Utöver att utveckla sina ridfärdigheter får eleverna möjlighet till utbildning inom andra områden som tillexempel; hästkunskap, ridlära, fysträning, kostlära samt etik & moral. Genom dessa fokusområden tränar eleven upp taktik, teknik, fysik förmåga, psykologiska och sociala färdigheter. Till exempel lär vi ut om hästens beteende och kommunikation, vilket hjälper eleverna att utveckla en djupare förståelse för hästen.

Alla individer, människor och hästar har sin egna specifika och unika utvecklingstakt. Vägen framåt är inte linjär utan holistisk, det är helheten som gör skillnad.

Vi är Mälarhöjdens ridskola

Vi på Mälarhöjdens Ridskola ser att hästkraften skapar stort värde för vårt samhälle. Vi tror på att jobba förebyggande och ha ett holistiskt perspektiv på utveckling. Vi ger plats för ämnen som idrottspsykologi, hästkunskap, etik och moral. Dessutom strävar vi efter att vara den bästa arbetsplatsen. För att våra hästar och elever ska trivas och må bra är vi övertygade om att vi som jobbar också måste göra det.