Hästvälfärd

Vi är en ridskola som arbetar utifrån ett helhetsperspektiv, där vi strävar efter att förstå och främja hästens välbefinnande på alla plan. Vi lägger därför stor vikt vid de fem domänerna, utfodring, fysisk miljö, hälsa, beteende och mental hälsa. Med dessa fem områden i åtanke kan vi bättre förstå hästens behov och skapa en harmonisk tillvaro för dem. Genom att följa forskning och utveckling skapar vi friska och välmående hästar. Vi ger en balanserad foderstat, erbjuder en säker och rymlig miljö, ger regelbunden veterinärvård och främjar naturligt beteende.

Utfodring

Vår strävan är hela tiden att på bästa sätt kunna ge våra hästar så lång ättid som möjligt. Därför fodrar vi grovfoder fyra gånger om dagen. För att hästarna ska må bra under hela året följer vi upp deras foderstater löpande. Utifrån årstider behöver vi anpassa hästarnas olika fodergiva. Grovfoder får vi från en lokal foderproducent i Tullinge som noggrant tar fram hösilage som passar våra hästar. Kraftfoder köper vi från KRAFFT och beroende på ålder, årstid hullbedömning kan vi med deras produkter anpassa och balansera foderstaterna hos varje individ.

Fysisk miljö

Våra hästars välmående påverkas av både inomhus- och utomhusklimatet. Att hästar mår bra av kontakt med varandra visar forskningen. Vår strävan är att så mycket som möjligt uppfylla hästarnas behov av fysisk kontakt med varandra. I dagsläget sker det främst genom hagtid tillsammans. Vi tittar ständigt på spännande innovationer, och undersöker hur vi kan implementera i vår verksamhet.

Mental hälsa

Vår hantering av hästarna ger stor inverkan på deras mentala välmående. Vårt dagliga arbete på ridskolan grundar sig i att hästarna hela tiden har en lugn och trygg miljö, att dagliga rutiner följs och att alla gör på samma sätt. Därför är det också viktigt att du som besöker ridskolan agerar lugnt i stallet. För att hästarna ska trivas krävs eftertanke och omsorg. Det är bland annat därför vi arbetar med varierade övningar inom våra olika utbildningar. Hästarna arbetas även kontinuerligt av vårt team både från marken och uppsuttet, för att utvecklas och bibehålla sin utbildningsståndpunkt. Att hästen får välbehövlig vila är också av största vikt.

Beteende

Att kunna läsa av våra hästars beteende är A & O för att kunna förstå hur hästarna mår. Vi gör en daglig genomsyn och visitering morgon och kväll, samt under lektion. Att lära sig förstå hästarnas beteende är essentiellt och grundläggande för all annan hästkunskap som vi är så engagerade att få lära ut. Vi har personal som har både traditionell utbildning samt utbildning i inlärningsteorierna och etologi. Vi eftersträvar alltid att vidareutbilda oss inom dessa områden.

Hälsa

Det är viktigt för oss att vi ständigt arbetar förebyggande så att hästarna hålls fri från skador och sjukdomar. En del i det förbyggande arbetet är att hålla på våra dagliga rutiner och processer.

Veterinär

Vi samarbetar med Mälaren hästklinik och har tillsammans med dem en långsiktig plan för varje häst. Målet är att hela tiden jobba förebyggande med varje individ, så att man kan fånga upp innan en skada blir för stor. Kontinuerligt har vi veterinär på plats hos oss på ridskolan. Tack vare den mobila utrustning som Mälaren Hästklinik har kan bland annat röntgen och ultraljud göras på plats hos oss. Vid de tillfällen det uppstår en akut situation, och en veterinär inte kan komma ut på plats, besöker vi deras kliniker.

Tandläkare

Hästarnas tänder ändras över tid, precis som hos oss människor. En häst kan slita ner sina tänder ojämnt eller få andra bekymmer med sin munhälsa. Med Mälaren Hästklinik kan vi göra löpande uppföljning, det är viktigt eftersom tänderna påverkar mycket av den allmänna hälsan hos hästen.

Hovslagare

Tillsammans med våra hovslagare Johannes Sandsten Atlason och Hilda Tedefalk Nygren anpassas skoningen för varje individ. I genomsnitt skos våra hästar var 6:e vecka. Johannes och Hilda är medlemmar i svenska landslaget i hovslageri. Tävlingarna bidrar till att Hilda och Johannes ständigt vidareutbildar sitt hantverk. Johannes blev år 2023 svensk mästare i hovslageri.

Utrustning

Vi provar och anpassar sadel och träns specifikt för varje individ. Hästens hull ändras under året, och efter sommarbetet kan sadeln behöver passas om. På vintern är hullet på ett annat sätt och sadeln behöver provas om igen. Detta arbetar vi löpande med under året för att hästarna hela tiden ska få bästa förutsättningar.