Arkiv: Okategoriserade


Vi är så glada för att vi kan fortsätta med lektionsverksamheten. Både Mälarhöjdens Ridskola och Mälarhöjdens Ryttarsällskap följer rekommendationer och råd från myndigheterna, och har särskild uppmärksamhet på de lokala skärpta allmänna råd som införts. Vi uppmanar alla att ta sitt ansvar för att hindra smittspridning.

Det innebär att alla tävlingar inkl klubbtävlingar är inställda och likaså årets Lucia show.

Begränsningar på max 8 deltagare vid allmänna sammankomster gäller ej lektionsverksamheten som räknas till träningsgrupper. Rekommendationen är dock även för vår verksamhet att i möjligaste mån begränsa antalet till 8. Vi inför därför från och med den 1 december stopp på igenridning och möjligheten att ha ersättare fram till 31 januari. Du som innan den 1 december redan har en igenridning eller ersättare inbokad behåller den. I stället så förlänger vi möjlighet att rida igen höstterminens avbokningar till 4 april.

 • Stanna hemma om du har förkylnings- eller sjukdomssymptom. Den som har personer i riskgrupper i sin närhet bör också avstå besök.
 • Vi kommer i möjligaste mån bedriva verksamheten utomhus, så klä dig lämpligt efter väder.
 • Tvätta händerna, antingen med tvål och rinnande vatten, eller om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Vi städar toaletterna ofta, se schema som finns på toalettdörren. Vi spritar även av dörrhandtag, dörröppnare både knappar och snören flera gånger dagligen.
 • Max 1 medföljande/person. Då kan personerna på läktarna hålla önskat avstånd mellan sig (2 meter) samt att så få som möjligt samlas. Särskilt viktigt på helgerna då vi har många barn som rider.
 • Följ de anvisningar som gäller i kafeterian. Förekommande servering genomförs enligt de restriktioner som finns för restaurangverksamhet enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser.
 • Om möjligt byt om hemma, var annars noga med att hålla avstånd till varandra i gemensamma omklädningsrum.
 • Undvik trängsel i sadelkammare, sköt gärna av utrustningen i stallgången.
 • Respektera även avstånd utanför stallkontoret, använd i möjligaste mån ridskolans app för att se vilken häst du blivit tilldelad.
 • Stanna inte kvar på anläggningen längre än nödvändigt. Kom och rid, och åk därefter hem.
 • Rid med handskar.
 • Rengör sadlar och träns efter användning, förutom skölja bett och putsa av träns, torka av tyglar, ovansidan sadel samt stigläder och sadelgjordsstroppar. Använd varmt vatten och sadelsåpa.
 • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Fortsätt och njut och ha roligt med ridning och hästhantering.

(Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra)


När covid-19 kom i början av mars var det många frågor som vi oroade oss för. Tänk om vi bli tvungna att stänga verksamheten? Eller tänk om vi i personalen blir sjuka? Hur ska vi då kunna ta hand om våra hästar? Många var ni som hörde av er och erbjöd oss hjälp. Att hästarnas välbefinnande är viktigt för så många blev ännu en gång tydligt. Stort tack för det!

MRS personal 

Utbildningsinsatsen under säsongen ledde bland annat till att Fredrika nu även är C- tränare i hoppning. Ridskolans arbete med att bli ”Kvalitetssäkrad Hästverksamhet” har fortsatt genom att Jennie, Fredrika och Alexandra genomfört utbildning inom personal- och arbetsmiljöfrågor. Linda har tagit ett stort steg mot sin Level 1 diplomering genom studier på Strömsholm. Coronan satte sedan käppar i hjulet och gjorde att både inplanerade hästskötarexamen och ridledar-utbildningar fick skjutas upp.

Både Johanna Eklund och Petra Ekström är nu tillbaka efter sin föräldraledighet. Petra dock bara augusti ut, sedan går hon på ny föräldraledighet. Under våren tog Ebba Ljunggren över ponnylektionerna på lördagar och kommer att fortsätta även kommande säsong. Ebba kommer dessutom ha ponnygrupper på vardagar. Vi vill även passa på att hälsa Annelie Hultén välkommen till vår ordinarie personalgrupp. Vårt arbetsschema inklusive lektionsschema är i skrivande stund inte klart, mycket på grund av utökade intensivkurser som vi också vill planera in till terminsstarten.

Hos oss kan du gå i skola 

Oavsett ålder och oavsett om du rider en eller flera gånger i veckan ser vi ett ökat intresse för att utvecklas och lära sig mer om ridning och hästar i allmänhet.

Under kommande säsong kommer vi inleda ett arbete som ska förtydliga att ridskolan är en utbildningsplats och dessutom den bästa kunskapsbanken om hästar och deras miljö. Ett förtydligande kommer göras hur du går från start till mål, hur kurser och varje lektionstillfälle förhåller sig till varandra. Den allsidiga träningen är väsentlig för att komma framåt, det är allmänt känt. I ridningens värld handlar det dels om att variera de olika disciplinerna hoppning, dressyr, terräng dels att öka sin kunskap om hästens beteende och miljö. Att träna lite av varje ger störst resultat och en ökad helhetssyn.

Mer information om kurserna kommer till terminsstarten.

Teorikvällar 

Varje vår har vi erbjudit teorikvällar, eller clinics som vi också kallar det. Där gästföreläsare och tränare bjuds in för att dela sin kunskap till ridskolans elever. Restriktionerna i och med pandemin gjorde att årets tillställningar blev inställda. Vi hoppas att läget är bättre i höst och vi då kan få bjuda in till inspirerande hästkvällar i stallet!

Skötare till hösten 

Vi har sedan länge ett mycket gott samarbete med klubben, Mälarhöjdens Ryttarsällskap. Nytt i höst blir att klubben kommer att köpa timmar av ridskolan, istället som tidigare att en fritidsledare ansvarat för skötarnas utbildning. Detta är vi som ridskola väldigt positiva till då det underlättar arbetet att förtydliga utbildningsstegen där skötarsystemet ingår.

För att bli skötare måste du vara 10 år eller äldre, gått skötarkurs och vara medlem i klubben Mälarhöjdens Ryttarsällskap. Ditt medlemskap möjliggör att du kostnadsfritt får handledning i stallet av diplomerade hästskötare och som kommer att hjälpa dig att lära dig grunderna i hästhantering. Mer information om tider och namn på handledare kommer till terminsstarten.

Rida igen respektive ha ersättare

Vad som gäller om du får förhinder till din lektion kan du läsa i våra bestämmelser som du hittar på www.malarhojdensridskola.se. Där framgår bland annat vad som gäller vid förhinder: ”Under pågående betalningsperiod har deltagaren möjlighet att ta igen (rida igen) sitt missade ridtillfälle i mån av plats i annan likvärdig ridgrupp.” samt: ”Alternativt vid förhinder, efter godkännande av ridläraren, låta annan likvärdig ryttare rida det aktuella ridtillfället.”

Både vi på ridskolan och klubbstyrelsen i Mälarhöjdens Ryttarsällskap har fått synpunkter på svårigheten att hitta igenridningstider, inte minst eftersom många säljer sina lektioner via den FB- grupp som finns.

På grund av de ekonomiska förutsättningarna som gäller när du rider hos oss har vi ännu inte kunnat ändra i våra bestämmelser. I stället uppmanar vi tillsammans med styrelsen att ta hänsyn till både att varje ridgrupp har en kursplan samt att möjligheten till igenridning bara finns om någon har avbokat.

Bonus

Vårt unika bonussystem finns förstås kvar, men behandlas fortfarande manuellt. Din kommande bonus grundar sig på de avgifter du har betalt som avser ridning under den gångna säsongen (12/8 2019 – 9/8 2020). Grupp- och privatlektioner, kortkurser samt hästhyran på klubbtävling är alla bonusgrundandeDe som bor på samma adress samlar bonus tillsammans. Intjänad bonus dras på fakturan för grupplektionen säsongen 2020–2021. Du kan läsa mer på hemsidan, www.malarhojdensridskola.se eller fråga efter årets bonusinfo-blad, på stallkontoret.

MRS hästar 

Nytillskottet till ridskolan blev endast Qurt, eftersom varken Elva eller Minou som vi hade på prov gick igenom veterinärbesiktningen. Vi letar vidare men även här har coronan försvårat läget.

Verksamhetens avel 

Electano och Conect Q kommer nu efter sommaren att flytta hem för gott. Ambitionen under året var att båda skulle kvala till Falsterbos tävlingar för 4-åringar men allt blev på grund av rådande omständigheter tyvärr inställt.

Ester och Tintin är nu 3 år. De har redan varit på Mälarhöjden i några omgångar och är inridna så de ligger helt i fas enligt sin utbildningsplan. Vad det gäller avelsston har vi nu 3 stycken. Lotta, Stina och Cora som alla fick föl i somras, samtliga efter Baloé HP. Bilder och mer information hittar du på Instagram kontot ”teamnetterberg”, Coras lilla Billie har en helt fantastisk bläs!

Vi ser fram emot att snart se er igen, välkomna till en ny ridsäsong!
Mvh Mälarhöjdens Ridskola


Vi har kommit till en mer realistisk bild gällande vår digitaliserade administration. Vi såg framför oss att det i stort skulle sköta sig självt. Men under vårterminens slut kraschade servern, för oss i en oändlighet som varade i flera dagar, ingen kunde logga in i systemet. Precis innan sommaruppehållet var vi några som pratade om den enorma frustration det innebar, när ”det digitala” inte fungerar. En i gruppen, en av våra engagerade elever kommenterade då ”-Jo det blev ju strömavbrott i Argentina också”. Satt i det sammanhanget var kanske vår serverkrasch inte så allvarlig. Tack alla ni som var/är så förstående och stöttar när det strular!

Ridskolans personal
En stor satsning under säsongen var personalgruppens internutbildningar. Resultatet blev att vi numera har ytterligare 2 diplomerade hästskötare och 4 diplomerade ridlärare. Vidare har Alexandra och Eva gått ”Ridsportens affärsskola” och Fredrika har påbörjat sportens C-tränarutbildning. Men vi vill mer än så och kommer därför under kommande år fortsätta med att bli än bättre och kvalitetssäkra. Vår närmsta målsättning är att bli en ”Kvalitetssäkrad hästverksamhet”. Detta är en helt ny kvalitetsgrund på initiativ av LRF Häst i samarbete med Smak Certifiering. Ridskolans ambition är med andra ord att vara en än mer säker, trivsam och rationell verksamhet för alla våra besökare, personal och hästar.

Både Johanna Eklund och Petra Ekström är fortsatt föräldralediga, efter jul kommer de succesivt tillbaka i tjänst.

Inför höstterminen har vi ingen planerad förändring i personalgruppen, bara i arbetsschemat och i ansvarsfördelningen. Eva kommer att utöka sitt engagemang i övergripande ridskolefrågor inom LRF häst och RRO och kommer därför lämna över sina onsdagslektioner till Fredrika och Alexandra och sina torsdagslektioner till Eva Lotta, examinerad Hippolog. Även helhetsansvaret för ridskolan kommer succesivt tas över av Alexandra och Fredrika.

Ekonomi
Kostnadsbilden för att hålla en tilltalade standard är komplex, något vi regelbundet försöker informera om. Vår absolut största kostnad är löner och arbetsgivaravgifter. Anläggningen som omfattar bla skötseln av ridskolans 60 hästar, stall, ridbanor, markområden, fordon etc är resurskrävande. Vi vill inte göra avkall på vare sig besökares eller vår personals säkerhet, arbetsmiljön eller anställningsvillkor. Detta i kontrast till många exempel inom vår bransch på utnyttjande av praktikanter och ideell arbetskraft.

Ökade foder- och elkostnader har vi redan informerat om. Att tex erhålla så kallade foderbidrag av sin kommun när det krisar, är inte möjligt för oss, detta kan bara ske till föreningsdrivna ridskolor. Gödselhanteringen har nu blivit ett ännu större svart hål som tar hårt på ekonomin. Fortum Horse Power har under det senaste året hämtat vår gödsel en gång i veckan till en kostnad om 3500:-/gång. Lagstiftningen kring hantering av hästgödsel är numera rigorös i Sverige. (Förr var hästgödseln en tillgång). Fortum har blivit tvungen att lägga ner sin verksamhet i Värtahamnen. Nu finns endast två entreprenörer och dessutom norr om Stockholm som är godkända av Jordbruksverket, vilket ger dessa två anläggningar en guldsits och för oss ökade gödselkostnader med 30%.

Ridskolans hästar
Electano u. Welgrana och Conect Q u. Stina har nu hunnit bli 3,5 år gamla och kommer under året flytta hem för gott. Conect Q var med på ett 3-årstest med lyckat resultat. Vare sig i vår egen uppfödning eller när vi köper häst utifrån kan vi riktigt veta om en häst passar till ridskolan eller inte. För att passa till ridskolan är framförallt temperamentet avgörande. Både Electano och Conect Q har supertemperament, så vi får väl se?!

Ida och Zia ansåg vi för känsliga för ridskolan och såldes under VT. Ridskolansålde också Jona, som behövde en mycket längre konvalescens än vad vi hade möjlighet att ge henne. Tråkiga och svåra beslut kommer vi också till ibland. Vi försöker informera framförallt de vi tror oss veta har en extra nära relation till hästen vi måste ta bort. Det är alltid en svår situation, oftast är det ett veterinärt beslut som avgör och gör att det blir med kort varsel. Svårt också för oss att informera på ett bra sätt, då vi själva upplever det jobbigt att förlora en uppskattad jobbarkompis. Columbo, Don och Valencia tog vi bort under den gångna säsongen, och Flash förlorade vi i akut kolik.

Verksamhetens avel
Vår avel fortsätter men inte enligt plan. Både Stina och Welgrana ”kastade” under gånga säsongen, varken Mona-Lisa eller Waterloo blev dräktiga, så i år fick vi bara 2 föl. Stort tack till Marie Börje som hittade namnet till Carlottas hingstföl, ”Carland Concord” e: Crusader Ice.

Bonus
Vårt unika bonussystem finns förstås kvar, men behandlas fortfarande manuellt. Din kommande bonus grundar sig på den gångna säsongens ridavgifter.

Grupp- och privatlektioner, kortkurser samt hästhyran på klubbtävling är alla bonusgrundande. De som bor på samma adress samlar bonus tillsammans. Intjänad bonus dras på kommande eller ny faktura för grupplektionen säsongen 2019–2020.

Räkna ut din bonus för tiden mellan 2018-08-13 – 2019-08-11
>27,000 kr ger 2% i bonus
>37,800 kr ger 3 % i bonus
>44,200 kr ger 5 % i bonus
>52,300 kr ger 6 % i bonus
>62,100 kr ger 8 % i bonus
>69,600 kr ger 10 % i bonus

För att erhålla bonus är det viktigt att samtliga punkter nedan uppfylls.

 • Bonusgrundande avgift måste alltid vara inbetald senast förfallodatumet.
 • Bonusgrundande avgifter ska redovisas med belopp, betaldatum, vem den avser och vad betalningen avser.
 • Redovisningen måste mailas till bonus@hars.info
 • Redovisningen måste mailas in senast 30 augusti 2019.

Välkommen till Ny ridsäsong
Mvh Mälarhöjdens Ridskola


Start för nya terminen är v.33. Är du tidigare elev och har missat att anmäla dig, hör av dig till oss på info@malarhojdensridskola.se
Har du inte tidigare ridit hos oss men är intresserad av att boka en kurs?
Skriv en kort presentation av dig själv, hur gammal du är och tidigare ridvana till info@malarhojdensridskola.se

Hemsidan är under uppbyggnad. Hittar du inte informationen du söker kontakta oss på telefon: 08-6464200 eller info@malarhojdensridskola.se